{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_i_wish_to')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_earliermember')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_whichfund')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_currentlymemberof')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_currentlymemberofother')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('application_currentlymemberofother')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('application_currentlymemberofother')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('application_currentlymemberofother')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('application_currentlymemberofother')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('application_currentlymemberofother')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_iam')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_wantedinsurancelevel')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_applyforbenefits')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_applyfreemembership')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_readonfreemembership')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('isApprentice')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('apprenticeWithOtherIncome')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_incomeexceedsyearlimit')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_receiveshelp')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_helptype')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('application_helptype')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('application_helptype')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('application_helptype')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('application_helptype')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('application_helptype')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_educationrights')])}}

{{locStr('personalinfoheader')}}


{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_cpr')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_cpr')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_cpr')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_cpr')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_cpr')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_cpr')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_name')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_name')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_name')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_name')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_name')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_name')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_danishresident')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_address')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_address')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_address')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_address')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_address')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_address')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_zipcode')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_zipcode')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_zipcode')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_zipcode')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_zipcode')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_zipcode')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_city')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_city')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_city')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_city')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_city')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_city')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_country')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_country')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_country')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_country')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_country')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_country')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_phone')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_phone')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_phone')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_phone')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_phone')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_phone')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_danishcitizen')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_countryofcitizenship')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_countryofcitizenshipother')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('personal_countryofcitizenshipother')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('personal_countryofcitizenshipother')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('personal_countryofcitizenshipother')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_countryofcitizenshipother')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('personal_countryofcitizenshipother')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_hasworkpermit')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_residentduringeducation')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('personal_residentduringstudy')])}}

{{locStr('workinfoheader')}}


{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_havework')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_companyname')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_companyname')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_companyname')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_companyname')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_companyname')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_companyname')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_address')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_address')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_address')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_address')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_address')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_address')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_zipcode')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_zipcode')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_zipcode')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_zipcode')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_zipcode')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_zipcode')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_city')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_city')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_city')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_city')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_city')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_city')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_country')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_country')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_country')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_country')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_country')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_country')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_phone')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_phone')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_phone')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_phone')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_phone')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_phone')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_employmentcompanystart')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_employmentcompanystart')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_employmentcompanystart')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_employmentcompanystart')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_employmentcompanystart')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_employmentcompanystart')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_industry')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_industry')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_industry')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_industry')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_industry')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_industry')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_weeklyworkhours')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_weeklyworkhours')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_weeklyworkhours')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_weeklyworkhours')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_weeklyworkhours')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_weeklyworkhours')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_employersubsidies')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_employersubsidieskind')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_employersubsidieskind')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_employersubsidieskind')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_employersubsidieskind')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_employersubsidieskind')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_employersubsidieskind')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('work_formeremployment')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('work_formeremployment')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('work_formeremployment')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('work_formeremployment')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_formeremployment')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('work_formeremployment')])}}

{{locStr('educationheader')}}


{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('education_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('education_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('education_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('education_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_educationinstitution')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('education_degree')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('education_degree')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('education_degree')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('education_degree')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_degree')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_degree')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('education_educationstart')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('education_educationstart')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('education_educationstart')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('education_educationstart')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_educationstart')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_educationstart')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('education_educationend')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('education_educationend')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('education_educationend')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('education_educationend')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_educationend')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('education_educationend')])}}

{{locStr('educationnextheader')}}


{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('nexteducation_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('nexteducation_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('nexteducation_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('nexteducation_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_educationinstitution')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_educationinstitution')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('nexteducation_degree')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('nexteducation_degree')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('nexteducation_degree')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('nexteducation_degree')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_degree')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_degree')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('nexteducation_educationstart')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('nexteducation_educationstart')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('nexteducation_educationstart')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('nexteducation_educationstart')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_educationstart')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_educationstart')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('nexteducation_educationend')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('nexteducation_educationend')])}} {{format(locStr('invalidnumber'), [locStr('nexteducation_educationend')])}} {{format(locStr('invalidemail'), [locStr('nexteducation_educationend')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_educationend')])}} {{format(locStr('invaliddate'), [locStr('nexteducation_educationend')])}}

{{locStr('submitheader')}}


{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('submitform_union')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('submitform_extranotes')])}} {{format(locStr('invalidformat'), [locStr('submitform_extranotes')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('application_useeducationasapplicationfoundation_header')])}}

{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('submitform_tos_header')])}}
{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('submitform_eleconf_header')])}}

Som medlem af Serviceforbundet har du adgang til en række tilbud, som er en del af dit medlemskab, og derfor deler vi din adresse med LO-plus. Læs mere om rabatordningerne her: www.loplus.dk

Medlemskab omfatter fritidsulykkesforsikringsdækning hos ALKA, medmindre du fravælger dækningen.

Dit medlemskab inkluderer fritidsulykkesforsikringsdækning i den ordning, Serviceforbundet har etableret hos ALKA.

Prisen herfor er kr. 37,00 pr. måned, der opkræves som en del af dit fagforeningskontingent. Ønsker du ikke at være omfattet af denne dækning, skal du sætte kryds her

{{format(locStr('requiredfield'), [locStr('submitform_alka_header')])}}